כיצד הגישה של בצלאל סמוטריץ' עלולה להשפיע על משרד המשפטים?

 

משרד המשפטים אינו רק משרדי הפרקליטות אלא גם כל המשתמע מכך כגון בתי המשפט ויתר המוסדות המעורבות ומשפיעות על משרד המשפטים. הגישה הרווחת במשרד המשפטים כיום הינה הגישה הדמוקרטית המשלבת בתוכה חקיקות, פסיקות והלכות אשר בחלקן קשורות למשפט העברי אך עם התאמות לימינו אנו.

משרד המשפטים כבר פועל במשך שנים רבות תוך שהוא מבצע התאמות ושינויים לעולמנו המתקדם והמתפתח אך בעיקר הוא משרת נאמנה – אותנו האזרחים ומשליט סדר, ארגון ואכיפה בחיי הפרט ולכן אין ספק שהמדובר במוסד חשוב ומהותי בעולמנו ולעובדה כי הוא פועל בשיטה דמוקרטית ישנה חשיבות עליונה.

מדינת ישראל מורכבת הן מציבור חילוני אשר ברובו נהנה מהגישה הדמוקרטית המובילה, אך גם קיים ציבור דתי אשר בחלקו מעוניין להפוך סדרי עולם ולשנות את כל החוקים, המנהגים וההלכות המקובלות בעולם החילוני כיום ולהשתית מעין כפייה דתית המבוססת על עקרונות ומנהגים של הדת היהודית המסורתית. כך למשל ניתן לראות את בצלאל סמוטריץ'.

קצת על בצלאל סמוטריץ'

בצלאל סמוטריץ' הינו שר התחבורה ויושב ראש מפלגת האיחוד הלאומי – תקומה, וחבר כנסת ה-21 כחלק מסיעת האיחוד ומפלגות הימין. בצלאל סמוטריץ' הינו עורך דין בהכשרתו אשר יזם לא מעט הצעות חוק שאישרה הכנסת במהלך כהונתו. כך למשל, בדצמבר 2015 אישרה הכנסת את "חוק החטיבה להתיישבות" הקובע כי ממשלת ישראל רשאית להאציל מסמכויותיה בתחום ההתיישבות ובתחומים נוספים לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. בנוסף, "חוק השקיפות" לפיה תוטל חובת גילוי על עמותות שמקבלות מימון מישות מדינית זרה וכן השלים את חקיקת חוק שירות הציבור (הצהרת הון) המחייב בכירים בשירות המדינה למלא הצהרת הון לקראת המינוי ועוד מספר חקיקות. פה נעצור לציין שתוכלו לקרוא על כך בחדשות אתר כיפה, לצד ידיעות חדשותיות נוספות הנוגעות לעולם הפוליטי.

הגישה של סמוטריץ

עמדותיו של סמוטריץ'

עמדותיו הנחרצות של בצלאל סמוטריץ' הפכו אותו לאחד האנשים השנויים במחלוקת במפה הפוליטית שלא בהכרח יודעים כיצד "לאכול אותו" וכיצד להגיב לו והאם באמת כדאי לבחור בו או במפלגה שבה הוא יושב.

בין העמדות הבולטות של בצלאל סמוטריץ' הינה כי הדרך להכריע את הסכסוך היהודי פלסטיני הינו בדרך של פירוק הרשות הפלסטינית, החלת ריבונות ביהודה ושומרון והקמת יישובים נוספים וכן מדיניות הרתעה תוקפנית יותר כנגד גילויי אלימות המופנים לחיילים או יהודים.

אחד העמדות בגינן זכה לביקורת רבה הינה התבטאות כיושב ראש האיחוד הלאומי לקבל את תיק המשפטים לאור הרצון והשאיפה להשיב את משפט התורה על מכונו תוך שאמר בזו הלשון: "אשיבה שופטייך כבראשונה".

גישתו של בצלאל סמוטריץ' עלולה להשפיע במידה רבה על משרד המשפטים שכן במקום שתיק המשפטים ינוהל בגישה דמוקרטית כל התנהלות משרד המשפטים, בתי המשפט וכל היוצא מכך יקבל אופי דתי וייאלץ להתנהל בהתאם. החשש של משרד המשפטים ושל חלק מהאוכלוסייה הינה כי מחקיקה דמוקרטית ופסיקה בהתאם בצלאל סמוטריץ' יהפוך את בית המשפט להתנהל לפי חוקי הדת בלבד ולמעשה עלולה להתרחש פה מעין כפייה דתית מצד כמה פעילים פוליטיים שאין זה הרצון של העם כולו.

כפי שראינו גישתו ועמדתו של בצלאל סמוטריץ' היא אולי נראית טובה עבור חלק ואולי בבסיסה היא טובה אך הדרך שבה הוא מציג אותה כמו גם הדרך שנראית לסמוטריץ' נכונה והגיונית לפעול הינה גישה מעט קיצונית שעלולה לשנות את עולם המשפט ומשרד המשפטים ולא בהכרח זה מתאים לכל הצדדים.

לסיכום, הגישה של בצלאל סמוטריץ' עלולה להשפיע על משרד המשפטים ולהפוך אותה מהתנהלות דמוקרטית, ליברלית ומקובלת להתנהלות לקיצונית, רדיקלית ודתית – אז תחליטו כיצד פועלים.

נגישות
גלילה לראש העמוד