פירוק חברה מרצון: כך תעשו את זה

אם אתם בעלי חברה שכבר אינה פעילה, אתם בוודאי יודעים שחברות שאינן פעילות אך עדיין רשומות במרשמי רשם החברות, משלמות ללא הצדק קנסות, ואגרות שצוברות ריביות גבוהות. חברות שאינן פעילות אך הן כאלה המניות שלהם עדיין נסחרות בבורסה, מובילות לכך שבעלי מניות החברה עליהם לשלם את חובות החברה תוך שבעלי החברה עלולים להסתבך עם החוק במידה והם לא משלמים את האגרות הקבועות בחוק. חברה שלא משלמת את חובותיה ולא משלמת את האגרות האמורות, עלולה הסתבך עם עיצומים כספיים של יותר מ 7,000 שקלים על כל הפרה שהיא ביצעה. בנוסף, חברות שאינן מגישות דוחות שנתיים לרשם החברות נחשבות חברות שבעליהם הפרו את החוק.

בשל כל אלה, חשוב לדעת כיצד מפרקים חברה מרצון (גם אם מדובר בפירוק חברת יחיד) וזאת באמצעות כמה צעדים פשוטים.

אז אם אתם רוצים להימנע מצבירת חובות גדולים, תביעות ועונשים הקבועים בחוק חשוב שתקראו את המדריך השלם לפירוק חברה מרצון:

לפני הכל – כיצד תדעו שאתם חייבים להתחיל ולפרק את החברה מרצון?

אם יש לכם חברה בע"מ שאינה פעילה, שלא מדווחות אודות הפעילות העסקית שלה, ולא משלמת את האגרות האמורות: חשוב שתדעו כי בשלב הראשון תקבלו מכתב התראה מרשם החברות אודות ההפרות שביצעה החברה וזאת בשל היותה 'חברה מפרה'.

לאחר מכן במידה והחברה לא תפורק תוך 30 ימים ממועד רישום החברה כחברה מפרה, תעבור החברה בעיני רשם החברות לחברה מפרת חוק. בשלב הזה חשוב מאד לשלם את האגרות להגיש את הדוחות השנתיים האחרונים, לבטל את ההגבלות שחלות עליה, ולהתחיל בתהליך הפירוק.

אז כיצד מתבצע פירוק חברה מרצון?

פירוק חברה מרצון מתבצע מול בית המשפט כאשר החברה נמצאת בתום התקופה לקיומה, וכאשר בעלי החברה ודירקטוריון החברה החליטו פה אחד כי הם מעוניינים לפרק אותה.

לעומת זאת, פירוק חברת יחיד ניתן לבצע באמצעות הסכמה של בעל החברה היחידי.

חשוב לדעת כי חברה שהחליטה כי איננה מעוניינת להתקיים, בעיקר בשל חובות, יכולה להתפרק מרצון גם על ידי בעלי המניות וגם על ידי נושים.

כאשר החברה מתפרקת בשל רצונם של בעלי מניות החברה, יש לבצע הליך של הגשת תצהיר כושר פירעון עליו חותמים הדירקטורים של החברה וזאת במשרדו של עורך דין המומחה לפירוק חברות.

בנוסף יש למלא בזמן הפירוק תצהירים בנוגע לתשלום חובות שנותרו לחברה שמפרקים.

למי מגישים את התצהירים והמסמכים השונים?

תצהירים וחתימות שונות יש להציב מול רשם החברות האחראי על ההליך. לאחר הגשת כל מסמכי החברה, תקרא החברה על ידי רשם החברות כ'חברה לקראת פירוק', כאשר באמצעות התצהירים ניתן לבצע פירוק חוקי של החברה שיעשה באסיפה מול בעלי המניות.

באסיפה יכריזו בעלי החברה והדירקטורים על פירוקה, כאשר בזמן הישיבה יש לכתוב את הפרוטוקול וסיכום הישיבה שדנה והחליטה על פירוק החברה, כאשר את הפרוטוקול יש להגיש אל רשם החברות.

לאחר סיכום הדברים והגשת הפרוטוקול לרשם החברות תפורסם ידיעה לעיתונות בנושא פירוק החברה מרצון.

תהליכי הפירוק

כעת שהגשתם את כל המסמכים הדרושים לפירוק החברה, כמו פרוטוקול של האסיפה שכינסתם עם בעלי המניות, אישורים על זהותו של המפרק, ועוד, זה הזמן לכניסתה של החברה לתהליכי פירוק.

את ההודעה על הפירוק של החברה יש להגיש לרשם החברות תוך עשרים ואחת ימים מסיום האסיפה הכללית מול בעלי המניות.

כעת לאחר שהחברה פורקה, תירשם החברה כמפורקת, כאשר במידה וישנן חובות לחברה יש לדאוג לכינוס נכסי החברה, וקבלת דוח אודות הפירוק ואישורים אודות פירוק החברה מרשם החברות.

כעת יוותר לכם רק שלב פירוק החברה על ידי נושים, אשר לאחר מכן תצא הודעה לעיתונות אודות אסיפת הנושים, יתפרסם דוח שעל דירקטוריון החברה עליו להוציא לנושים על מצבה הכלכלי של החברה, תוך הסדרת כלל התביעות והחובות של החברה כלפי ספקים, עובדים, רשויות ועוד.

.

 

נגישות
גלילה לראש העמוד